„Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)"

Projekat realizuje:

Uvodne aktivnosti

U okviru ove aktivnosti održana je jednodnevna konsultativna radionica članova projektnog tima sa predstavnicima lokalne samuprave, Centra za socijalni rad, predstavnika Crvenog krsta, prestavnika lokalnih OCD na kojoj je prezentovan projekat, okvirni plan pojedinih aktivnosti i zadaci za pojedine učesnike. Na samoj radionici data je puna podrška realizaciji ovog projekta od svih učesnika.

Definisanje upitnika, instruktaža terenskih timova, sprovođenje istraživanja i izrada analize o energetskom siromaštvu

U okviru ove aktivnosti sprovedena sprovedena je instruktivna radionica za volontere Crvenog krsta.Koordinator projekta Jovan Nešović upoznao je prisutne sa upitnikom i preporukama za istraživanje na terenu.

Tokom decembra , obavljeno istraživanje na uzorku od 35 domaćinstva koje je selektovao Centar za socijalni rad.

Rezultate istraživanja obradila je angažovana agencija dobijeni rezultati istraživanja pomoćiće u sagledavanju problematike energetskog siromaštva socijalno ugroženih domaćinstava na lokalnom nivou.


PILOT AKCIJA PODELE PAKETA ZA UNAPREĐENJE EE

Na osnovu rezultata predhodnog terenskog istraživanja osmišljena je pilot akcija podele paketa za unapređenje energetske efikasnosti u socijalno ugroženim domaćinstvima.

Paketi su obuhvatili LED sijalice, trake za smanjenje gubitaka na stolariji i „štedišu“ namenjenog većem toplotnom iskorišćenju uređaja na čvrsto gorivo.Ovu aktivnosti sprovela je partnerska organizacija OO Crvenog krsta čiji su volonteri na terenu obišli i podelili 35 paketa za unapređenje energetske efikasnosti.


ON-LINE KONFERENCIJA „: Izrada analitičke podrške- Strateški okvir za klimatsko planiranje i energetsko siromaštvo”

Zbog problema sa Korona virusom i uvedenih mera na nivou države, umesto klasičnog okruglog stola održana je video konferencija preko Zoom platforme.Kako bi se iskoristila sinergija imajući u vidu povezanost tema klimatskog planiranja i energetske efikasnosti skup je organizovan sa Udruženjem „CEKOR“ iz Subotice.

Okrugli sto je bio posvećen prezentaciji sprovedenih aktivnosti na projektu, stečenim iskustvima, razmeni mišljenja kako dalje rešavati problematiku energetskog siromaštva na teritoriji opštine Paraćin.U radu skupa učestvovalo je 15 učesnika iz civilnog i javnog sektora.

Partneri:

s